لارس فون تریه و مفهوم شَر – تحلیل و بررسی سینمای Lars von Trier

لارنس فون تریه

مواردی که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم :

  • مقدمه ای درباره کارگردان
  • بررسی مفهوم “شر” در سینما لارس فون تریه
  • تاثیر “مانیفیست دگما 95” بر سینمای لارس فون تریه
  • تحلیل سینمای لارس فون تریه
  • بررسی فیلم های ضد مسیح، داگویل، شکستن امواج و رقصنده
  • ثبت کامنت و مشاهده نظر سایر دوستان (در انتهای مقاله)

ساخت تیزر تبلیغاتی


مقدمه ای درباره کارگردان

سینمای لارس فون تریه به واقع یکی از پیچیده ترین سینماهاست. مفاهیم و فلسفه های اجتماعی و روانشناسانه ای که در پس آثارش نهفته است، آنها را تبدیل به آثار هنری ارزشمندی کرده است. این مقاله تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی –تحلیلی به مفهوم شر در سینمای لارس فون تریه و تأثیرات و ظرفیت های بیانی آن بپردازد.

از همین روی در گام اول به توضیح واژه شَر در سطح کلان و خرد و معانی و برداشت های متفاوتی که در سطوح فرهنگی، مخاطب به آن برخورد می کند، می پردازیم. سپس برای تشریح این مسئله، به صورت موردی چند فیلم شاخص از لارس فون تریه گزینش شده است که به ترتیب: ضد مسیح ،داگویل، شکستن امواج و رقصنده در تاریکی هستند. در ابتدای بحث برای رسیدن به نتیجه ای آشکار از آراء نظریه پردازانی به عنوان چهارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است تا با تحلیل این نظریات در آثار سینماییِ گزینش شده، ماهیت کاربردی این مقاله افزایش یابد.

و در نهایت اهمیت محتوا و فرم روایی فیلم ها مورد بحث قرار می گیرد و به کلیتی در باب مفهوم شر در سینمای لارس فون تریه دست می یابیم.

کارگردان در سینمای لارس فون تریه

بررسی مفهوم “شَر” در سینمای لارس فون تریه

در این مقاله ، قبل از شروع بحث، پرسش هایی مطرح می شود که خواننده را با چالش روبه‌رو می کند. یکی از آنها این است که اساسا تعبیر ما از واژه “شر” چیست و در درجه بالاتر در فرهنگ و جامعه فیلمسازِ دانمارکی، لارس فون تریه این واژه چه معنایی می یابد. در وهله اول به سراغ معانی ثابت و تعریف شده از این واژه می رویم و سپس این مفهوم را در فیلم های لارس فون تریه، مورد خوانش قرار می دهیم و در ادامه به این مهم می پردازیم که آیا هدف فون تریه نمایش حقیقی شر و شرارت به عنوان یک عنصر طبیعی در جود انسان هاست یا استفاده از آن برای بیان افکار و اندیشه های پیچیده اش است؟ آیا تعبیر او از شر نیز همان تعبیری است که ما در ذهن داریم و اینها پرسش هایی است که در برخورد با این مفهوم_ در سینما به طور خاص_ برایمان پیش می آید. در پایان با تشریح مجموعه ای از فیلم های لارس فون تریه که عنصر شر در آنها بارز است، به تدریج به تمام سوال های پیش آمده در ابتدای مقاله پاسخ داده می شود.

صحبت کردن از لارس فون تریه و سبک فیلمسازی اش بسیار دشوار می نماید اما در این مقاله کوشش شده تا اگر نتوان همه جوانب فیلمسازی فون تریه را بیان کرد، دست کم قدرت بیان این باشد که در این فرصت کوتاه، ابعادی از جهان بینی این فیلمساز و مفاهیم پیچیده ی فلسفی او در آثارش، به نگارش در آید.

پرسش اصلی قبل از شروع و بسط دادن این مفهوم شاید این باشد که اساسا سر منشأ شرارت چیست. آیا پاسخ مهربانی و خوبی، بدی کردن است ؟ آیا این اتفاقات ما به ازای حقیقی در جهان بیرونی دارد یا صرفاً منحصر به جهانِ فیلم و جهان بینی فیلمساز است؟

در فرهنگ دهخدا واژه شر به معانی مختلف: آزار رسانی، فتنه، بدی، تباهی، فساد ، آشوب وشرارت آورده شده است. این واژه متضاد با خیر خوانده شده است. هر فرهنگ یا جامعه ای یا در مقیاس خُرد، هر فرد یا گروه یا مکتبی در دل خود تعابیر مختلفی از واژگان دارند. معنای خوبی و بدی در نهاد های مختلف با هم تفاوت می کنند. ممکن است رفتاری را که فردی خوب و پسندیده میداند ، فرد یا گروه دیگری همان رفتار را مذمت کنند و دشواری تفسیر واژه ها از این جهت است .

همچنین در فرهنگ لغت آمریکایی واژه شر اینگونه معنا می شود: (…,evil,badness,bad) که همان معنای آشنا و برداشت اولیه ما از همین واژه “شر” است .

لارس فون تریه : بررسی مفهوم شر در سینمای لارس فون تریه

نگاهی بر تاریخچه انقلاب فیلمسازی فرانسه

قبل از شروع بحث راجع به این مفهوم لازم است ابتدا توضیحی مختصر درباره سبک فیلمسازی کارگردان و جهت گیری خاص او در آثارش داده شود که در ادامه  واکاوی معانی و خوانش مفهوم شر را نیز برایمان ساده تر می نماید.

در اواخر سال های 1950 ميلادی تعدادی از نويسندگان سينمايی مجله” کايه دو سينما”، از جمله فرانسوا تروفو، کلود شابرول و ژان لوک گدار که زير نظر آندره بازن منتقد معروف فرانسوی فعاليت می کردند، انقلابی در صنعت فيلمسازی فرانسه به راه انداختند که تمام قواعد دست و پا گير نظام استوديوئی سينمای فرانسه را زير پا گذاشت. که البته در عرصه فیلمسازی، “گُدار” سردمدار این سبک بود. اين حرکت که به موج نوی فرانسه معروف شد، در صنعت فيلمسازی کشورهای ديگر نيز تأثيرات قابل توجهی گذاشت.

در سال 1995 تعدادی از کارگردان های دانمارکی، قوانين کلاسيک و کليشه ای سينما را مانعی برای ارائه داستان ها و نظرياتشان می دانستند. آنها نيز مانند پيشگامان موج نوی فرانسه، دست به تجربه ای عجيب و آنارشيستی زدند و قوانينی وضع کردند که هر قانون کلاسيک و آکادميک قبل از خود را نفی میکرد.

توماس وينتربرگ، لارس فون تريه، کريستين لورينگ و سورن ياکوبسن بنيان گذاران اين نهضت بودند که به نهضت “دگما 95” معروف شد. اين کلمه به معنی تعصب است و تلفظ آن در زبان دانمارکی “دومه” می باشد.

فون تريه و وينتربرگ “مانيفستی” صادر کردند که در متن آن اصول دهگانه ای گنجانده شده بود که سازندگان فيلم های “دگما 95” مجبور بودند برای ساخت فيلم هايشان تمام اين اصول را رعايت کنند. لارس فون تریه که خودش مانیفیست دگما را قرائت کرد به طور تمام و کمال تنها در یک فیلمش تمام این اصول را رعایت کرد و به تدریج از این اصول فاصله گرفت و آزادانه به فیلمسازی ادامه داد.

در اینجا به دلیل گستردگی مباحث و تعداد بیشمار فیلم های این فیلمساز تمرکز را بر فیلم های اخیر فون تریه میگذاریم و به طور مختصر و بنا به اقتضای موضوع مقاله به این فیلم ها گذری می کنیم در بعضی سکانس ها و پلان های خاص که صحبت راجع به آنها ضروری می نماید.

بررسی سینمای لارس فون تریه : نگاهی بر تاریخچه انقلاب فیلمسازی فرانسه

تاثیر “مانیفیست دگما 95” بر سینمای لارس فون تریه

فارغ از فیلم های مستقل او، فون تریه تریلوژی به نام های اروپا، آمریکا: سرزمین فرصت های طلایی و آخرین تریلوژی، افسردگی را در کارنامه خود دارد. در اولین سه گانه به وضوح ریشه های پست مدرنیستی در داستان و نحوه روایت آنها مشهود است. در دومین تریلوژی نقد غرایز پَست بشری و ضد آمریکایی بودن در آن موج می زند، نقد نظام سرمایه داری، مباحث استعمار و استثمار به صورت زیر متن یا به طور آشکار از جمله تم های اصلی این تریلوژی است .

در آخرین تریلوژی که بیشتر در ستایش عشق بوده و زن، موضوع محوری فیلم هاست یا دست کم، زنان نقش اصلی را به عهده دارند. او بیشتر در این ترلوژی با رویکردی روانکاوانه روایت را پیش می برد تا نسبت به آثار پیشین فیلمساز که رویکردی فلسفی داشت.گرایش تند انتقادی او در محتوای فیلم هایش نسبت به سیاست، فرهنگ و اخلاق او را تبدیل به یک سینماگر چپ کرده که سخن گفتن از او دشوار شده است . ویژگی بارز سینمای او که باعث پس زدن مخاطب عام می شود، حضور تلخی و رنج و همچنین انواع و اقسام ساختار شکنی ها و تابوشکنی های محتوایی است.

او اگر چه مانیفیست دگما 95 را صادر کرد اما بغیر از یک فیلمش که از این قانون تبعیت کرد در بقیه موارد به طور آشکار از این بیانیه تخطی کرد. اگر چه هنوز در بسیاری موارد پایبند به بعضی بند های این مانیفیست است . همچون دوربین روی دست، نور طبیعی و.. تبعیت از آرای کسانی چون برتولت برشت در سبک بازی دهی به بازیگران مشهود است. او به سمت هر چه واقع گراتر کردن سینما پیش رفته و تا این لحظه موفق عمل کرده است. نگاه پسا ساختار گرایانه لارس فون تریه در فیلم هایش باعث  می شود ما بیش از پیش به مسائلی چون محتوا بپردازیم و او عامدانه از فرم و کادرهای فکرشده در هنگام فیلم برداری پرهیز می کند که ما را به چیزی ورای فرم سوق دهد.

فیلم رقصنده در تاریکی که جریان مهاجرت اروپاییان به آمریکا را بازگو میکند و تبعات این مهاجرت را نشان می دهد که در برخورد با نظام سرمایه داری حاکم ، ضربه های جبران ناپذیری به این مهاجران وارد کرده است .درفیلم هایی چون: شکستن امواج (Breaking The Waves) و داگویل (Dogville) و ضد مسیح (Antichrist) و رقصنده در تاریکی (Dancer in the Dark) می توان مفهوم شر را مورد باز خوانی قرار داد .

تحلیل فیلم ضد مسیح فون تریه : تاثیر مانیفیست دگما 95 بر سینمای لارس فون تریه

بررسی مفهوم “فرهنگ” و “طبیعت” در فیلم  ضد مسیح  لارس فون تریه

در ادامه مقاله برای واژه شر، معنای بدی و در زبان فیلمساز واژه “evil” را به کار می بریم. برای درک واژه ی “شر”میتوان واژه ی خیر را در مقابلش قرار داد تا معنای آن در ذهن کامل شود .

فرهنگ در خوانش مفهوم “شر” در جایگاه یک نشانه، بسیارحائز اهمیت است. فرهنگی که سینماگر در آن زاده شده به طبع با فرهنگی که ما در اینجا آن را مورد بازخوانی قرار می دهیم کاملا متفاوت است .

از منظر نشانه شناسی انسان موجودی است که خود را با شرایط اطراف همگن کرده و می کوشد آن را تغییر دهد. از طریق یک فرایند مستمر دگرگونی محیط پیرامونی ما تغییر می کند و به اصطلاح تاریخی می شود. این جهان تاریخی شده ی پویاست که “فرهنگ” نامیده می شود (سجودی،فرزان/جانسون و لارسون ،ص129)

فرهنگ عاملی است که موجب ایجاد معنا می شود و در صورت فقدان فرهنگ، معنا نیز کارکردهای خود را از دست خواهد داد. (رامتین شهبازی، واسازی درون وبرون). مسئله فرهنگ و طبیعت به طور بارز در فیلم ضد مسیح نیز مشهود است. در مقاله ای تحت عنوان” فانتزی فقدان فرزند به مثابه مرگ” نویسنده اذعان دارد که زن همان طبیعت است و مرد همان فرهنگ و در نهایت چیرگی فرهنگ بر طبیعت موجب تضعیف طبیعت در فیلم می شود، عدم موفقیت یک زن در طبیعی بودن، آن هم در دل طبیعت!

در جایی از فیلم روباه می گوید: هرج و مرج حکومت می کند”ابتدا تصور می شود “شر” در ضد مسیح ریشه در طبیعت داشته باشد، کمااینکه در پایان می بینیم که زن ریشه ی بدی و آفت بوده که به این گمان می بریم که لارس فون تریه زن ستیز یا دست کم زن گریز باشد که مجال بحث در این مقاله نیست.

ارتباط سنتی بین زن و طبیعت است که این دو به عنوان ریشه های شر یا “roots of evil”در فیلم شناخته شده اند . البته مسئله ی مهم اینجا آشکار می شود که این دو موضوع در سطح زیرمتن به عنوان حقیقت پنهان ارائه نشده اند ، بلکه آنها برای بحث و گفتگو در دسترس هستند نه صِرف طبیعی بودنشان (لیسا داونینگ،ص 57). در واقع آشنایی زدایی از این دو مقوله در سطح فیلم ، مد نظر فیلمساز بوده است. نشان دادن چیزهایی فراتر از جایگاه معمول و شناخته شده شان و دادن معنا ومفهومی جدید به آنها.

فیلم ضد مسیح فون تریه : بررسی مفهوم فرهنگ و طبیعت در فیلم  ضد مسیح  لارس فون تریه

تحلیل سینمای لارس فون تریه 

فون تریه به خاطر سادیسم افراطی در فیلم هایش چندین بار مورد مذمت قرار گرفته است، او همواره مخاطب را در یک تهاجم بصری بی وقفه با تصاویری از خشونت فیزیکی، مورد مخاطب قرار می دهد. (همان،ص 59) همانطور که در ضد مسیح این خشونت به حد اعلا می رسد و تاثیری روانشناسانه بر ذهن مخاطب می گذارد و در صحنه هایی نشان دادن بی پروای این خشونت باعث می شود که این صحنه ها همچون زخمی تا مدت ها در ذهن باقی بمانند. شاید هم قصد کارگردان از نمایش صریح خشونت به همین دلیل بوده است که مخاطب را با ابعادی دیگر از واقع گرایی روبرو کند و آن هم نمایش تمام واقعیات بدون پرده پوشی است!

فیلمساز نشان می دهد که چگونه گفتمان هایی که به طور معمول به عنوان خوش خیم و انسانی صورت می گیرند، درواقع یک دستورالعمل غیرقانونی، هنجاری را اِعمال می کنند که خشونت را به ابعاد دیگر ارتباطات و اشکال دلبستگی تحمیل می کند، در حالی که افراد را – به ویژه زنان – از بین می برد. ضد مسیح با استفاده از کنوانسیون ژانر وحشت و اسطوره الهیات، ایدئولوژی را به سطح تبدیل می کند.

جسارت لارس فون تریه در مقام یک فیلمساز در طرح انداختن یک گفتمان فلسفی و فمینیستی با نظریه پردازان فمینیستی قابل تحسین است . در قلب طلایی نیز مفهوم زن بودن ، دشواری های آن، ستم های وارده بر آنها، دفاع یا رد آنها موضوعات محوری فیلم ها بودند. (بین بریج ،کارولین ،ص 45) تم های عشقی مطرح شده در تریلوژی قلب طلایی، مسئله قدرتمند”هویت”است. با ساخت هر فیلم یکی پس از دیگری تولید تروما به سطح عالی تری از احساس در دید ناظر می رسد.

تمایل زنانگی و لذت نهفته در تریلوژی قلب طلایی باعث شد تا بیانه ای فمینیستی صادر شده تا نشان دهد که چگونه موضوع فیلم از سبک فرمال فون تریه فراتر می رود . بازنمایی لارس فون تریه از زنان و سکوت زنانگی که در مکانیزم های روانی فانتزی و هویت آنها گنجانده شده ، ما را به حقیقتی دیگراز جهان فیلمساز رهنمون می کند.  رویکرد خود انعکاسی در کارهای اخیر فون تریه و طبیعت پارادوکسیکال فون تریه در کنار رمز گونگی کارهایش به طور خاص در تریلوژی افسردگی که دوران سختِ کارگردان به شمار می رود و کاراکترها بازتابی از ذهنیات و درونیاتِ لارس فون تریه هستند، باز هم مخاطب را با سویه ای دیگر از جهان فیلمساز آشنا می کند.

تحلیل فیلم داگویل فون تریه : تحلیل سینمای لارس فون تریه 

نگاهی به فیلم داگویل لارس فون تریه

ساختار فیلمنامه داگویل را می توان از منظر پساساخت گرا و آنچه ژاک دریدا از آن به عنوان واسازی یاد می کند مورد توجه قرار داد. داستان یک جامعه بزرگ در مقیاس کوچک دهکده! مردمان به ظاهر ساده لوح دهکده هر روز با شنیده خبرهای جدید راجع به دختر غریبه و هشدارهایی که به آنها داده می شود اندک اندک دچار استحاله و دگرگونی میشوند و آن حالت اولیه و مهربانی و سادگی خود را از دست می دهند و تبدیل به موجودات خطرناکی می شوند و تا جایی پیش می روند که دختر را به غل و زنجیر می بندد و به خانه او هجوم می برند.

این کارها در نهایتِ آرامش و بدون اینکه احساس گناه کنند یا اینکه متوجه باشند که این کار خلاف ویژگی های انسانی است، انجام می شود. در مواردی چه بسا آن را مایه ی امنیت دختر می دانند و اینگونه منطق خود را بر کل دهکده و رفتارهایشان حاکم می کنند و قوانین جدیدی طراحی میکنند.

اینجا همان مسئله ی فرهنگ و طبیعت پیش می آید که فرهنگ قابل تغییر است و در گذر زمان معنایش را از چیزی به چیز دیگری تغییر می دهد. شرارت در ذات همه هست . ممکن است نهفته باشد و بر طبق شرایط خود را آشکار کند و مخاطب می بیند که چگونه ورود یک غریبه که در مباحث نشانه شناسی از آن به “دیگری” یاد می کنند، می تواند ذات حقیقی انسان ها را رو کند و اهالی دهکده را اینگونه تا مرز جنون پیش ببرد. حرکتی از درون به بیرون در کاراکترها رخ می دهد و اینجا معنای حقیقی و معنای نمادین شر را میتوان مورد بررسی قرار داد.

بررسی فیلم داگویل فون تریه

تحلیل درون مایه فیلم داگویل لارس فون تریه

با قرار دادن کاراکترهای فیلم در فضای بسته و کوچک و حتی نبود معماری و هر کدام از آنها نماد یک قشر در جامعه بزرگ هستند. با اینچنین میزانسن و طراحی صحنه ای، فیلمساز سعی دارد مخاطب به رفتارهای جزئی کاراکتر ها دقیق شود و آنها را مورد مطالعه قرار دهد .همان رفتارهایی که هر انسانی در عالم بیرون از فیلم، از خودش نشان می دهد . ترس آدم ها در این موقعیت های ناگزیر و بسته است که معنا می یابد.

راوی در فیلم عنوان می کند که: آزاردهندگی مردم در حد رفتار نامناسبی بود که یک مرد جنگلی میتوانست با یک گاو بکند! راوی در واقع همان زبان کارگردان است که درونیات شخصیت های فیلم را بازگو می کند و آنچه که تصویر نشان نمی دهد را می گوید و مرز خوبی و بدی ها را نیز مشخص می کند و با جانبداری از گریس تصمیمات و کُنش هایش را برای مخاطب ، عقلانی جلوه می دهد.

همانگونه که در ادامه، راوی اشاره می کند: “کاری که آنها کردند به اندازه کافی خوب نبود “. حتی تام که خود را عاشق گریس میدانست در نماد یک روشنفکر در فیلم ظاهر می شود و به نفع جاه طلبی خود و مردم دهکده، گریس را به گنگستر ها لو می دهد غافل از اینکه چه سرنوشتی انتظارش را می کشد و آنها به سزای اعمال بدشان می رسند. شرارت از وجود پسر بچه ای آغاز می شود که از او میخواهد تنبیه اش کند و او را تهدید می کند.

سپس پدر خانواده که به او تجاوز می کند و بعد این رشتۀ بدی دنباله خود را می گیرد و تا بردگی جنسی و جسمی او پیش می رود. مفهوم “شر” آشکارا در این فیلم به معنای بدی ایست که اهالی دهکده در حق گریس روا می دارند. رفتارهای غیر انسانی، غیر دینی و خارج از اصول اجتماعی. بهره کشی اهالی دهکده از جسم، زنانگی و نیروی کار او، کافی است تا مخاطب بر واکنش نهایی او و انتقامش از اهالی، مهر تایید بزند.

تحلیل فیلم شکستن امواج فون تریه

تحلیل فیلم شکستن امواج لارس فون تریه

درفیلم شکستن امواج، در ابتدا معصومیت یک زن و ازدواج چارچوب دار او را نشان می دهد و رابطه ایمان و عشقی که در وجود کاراکتر نقش اصلی است و اتفاقی که برای او می افتد و او را از مسیر و جریان عادی زندگی اش منحرف می کند و اینجاست که “شر” نمی تواند عشق را شکست بدهد هر چند ایمان ضعیف می شود و معنی خود را از دست می دهد. “شر” در وجود هر انسانی مقابل کاراکتر ریشه دوانیده و همگی در جهت ضربه زدن به او هستند. اما معصومیت کاراکتر در شکستن امواج و نیز در رقصنده در تاریکی پیروز می شود. گناهان” بِس”هر روز بیشتر و بیشتر می شود و او به جایی می رسد که توسط کلیسا طرد می شود، همان کلیسایی که به آن خدمت می کرد و در آنجا با خدایش درد و دل می کرد.

رفتارهای اطرافیانِ بس باعث شد که او نه تنها از آنها فاصله بگیرد بلکه از کلیسا و نیز خدا هم فاصله می گیرد و تمام توانش را در نیروی عشق صرف می کند و تا جایی پیش می رود که می گوید “مگر می شود عاشق یک کلمه شد (خدا). انسان ها عاشق انسانی دیگر می شوند.

او حتی پس از مرگش به علت گناهانی که انجام داده است اجازه دفن ندارد و کسی جز همسرش او را قبول ندارد، هر چند در نهایت او به واسطه همسرش به رستگاری می رسد. به طور واضح در این فیلم شخصیت اصلی علی رغم اینکه کسانی مخالف یا ضد او بوده اند یا علیه اش توطئه کرده اند و یا در حق او بدی کرده اند توسط شوهرش مورد حمایت قرار می گیرد. لارس فون تریه در کاراکتر پردازی  بِس ، هیچ گونه بدی یا شرارتی تعریف نمیکند و شخصیت را به گونه ای ساخته که مخاطب نه تنها به خاطر رفتارهای خلاف عرف، بس را مورد سرزنش قرار نمیدهد، بلکه با او نیز همذات پنداری می کند و بیننده را متوجه این امر می کند که بدی آن چیزی نیست که فرهنگ یا کلیسا از آن نام می برد ، بلکه هر گونه رفتار غیر انسانی و غیر اخلاقی که موجب رنجش و یا تحقیر کسی شود “شر” و نا زیباست.

تحلیل فیلم رقصنده فون تریه

فیلم رقصنده لارس فون تریه

در فیلم رقصنده در تاریکی با اینکه جزو تریلوژی عشق است، به شدت ضد آمریکایی است و تأثیرات مخرب نظام سرمایه داری و تبعات آن را نشان می دهد و امکان اندیشیدن را برای مخاطب فراهم میکند که مفهوم شر را در آن جستجو کند.

اینبار هم شخصیت اصلی فیلم یک زن است که مورد هجمه بی پایانی از بدی ها قرار میگیرد. بدی در وجود انسان های اطراف کاراکتر اصلی هست و یا درون هر آدمی به طور ذاتی خوبی و بدی هست و بسته به موقعیتی که در آن قرار می گیرند میتواند خود را نشان دهد. سوء استفاده از شرایط یک زن به عنوان فردی که بینایی ندارد و دزدی مرد همسایه از او هنگامی که ماجرا را می فهمد و سپس زن که تمام زندگی اش را فدای پسر کوچکش کرده حاضر است به خاطر پول ها، مرد  همسایه را بکشد.

در اینجا نیز با اینکه شخصیت اصلی، فردی را به قتل می رساند باز هم مخاطب با او همذات پنداری می کند، زیرا که می داند درون این آدم، پاک و بی ریاست و به دنبال آوازی بی پایان برای زندگی خود می گردد. واقعیت موجود در فیلم، بیان بی پروای آن از جامعه ای که هر کسی آرزوی بودن در آنجا را دارد ، از ویژگی های بارز فیلم است. ترکیب بندی های لحظه ای و تصادفی بر آمده از میزانسن نا متعارف فیلمساز در اکثر نماهای موجود در این فیلم مشهود است و این امر تمرکز مخاطب را بیش از پیش به محتوا جلب می کند.

بررسی فیلم رقصنده فون تریه

جمع بندی و سخن پایانی

 به طور کلی پیروی لارس فون تریه از آراء ژاک دریدا در آثار او مشهود است. زمانی که او ساختاری را می شکند و بدون تبعیت از دستورات سینمایی یا دست کم محدود کردن خود به این دستورات در یک ساختار جدید تولید فیلم و محتوا می کند. هر چند او در بسیاری از آثارش به ترکیب بندی های تصادفی پایبند بوده اما در بعضی فیلم های او نماها و قاب بندی های دقیق و هوشمندانه ای قابل مشاهده است که  او به طور کامل از عالم سینمای ساختاری فاصله نگرفته است بلکه می توان گفت او همیشه در قید رعایت آن  نیست .

در حُسن ختام این مقاله به جمله ای در فیلمِ داگویل بسنده می کنیم که راوی هوشمندانه آن را طرح می کند :

“بیدار کردن وجدان هایی که صاحبان آنها ، هرروز و هر روز ، بیشتر و بیشتر در تباهی غلتیده اند،کار آسانی نخواهد بود.”

منابع:

  • خشونت در سینمای ایران ،واسازی درون و برون ،سایت انسان شناسی و فرهنگ/رامتین شهبازی
  • -ساختارگرایی و پساساختارگرایی/استوارت سیم/بابک محقق
  • -ارتباطات بین فرهنگی :رویکردی نشانه شناختی،مجموعه مقالات نشانه شناسی /فرزان سجودی

فریبا شفیعینویسنده
فریبا شفیعی

دانلود فایل پی دی اف


Lars von Trier IMDB

امیدواریم این مطلب براتون مفید واقع شده باشه
حتما در قسمت دیدگاه ، نظرات خودتون رو برای ما و مخاطبای ما کامنت کنید 

همچنین می تونید این مطلب رو از طریق سرویس های اشتراک زیر برای دوستان خود ارسال کنید


ممنون که تا پایان مقاله با شرکت فیلمسازی کاتشو همراه بودید. از شما عزیزان دعوت می کنیم که برای انجام امور تبلیغاتی شرکت خود از خدمات برتر استودیو کاتشو از قبیل ساخت تیزر تبلیغاتی حرفه ای ، ساخت موشن گرافیک  و همچنین ساخت کلیپ اینستاگرام استفاده نمایید. جالب است که بدانید ساخت فیلم صنعتی (مناسب برای واحدهای تولیدی و کارخانه ها) ، ساخت فیلم مستند با ابزارهای فیلمبرداری پیشرفته و ساخت فیلم مراسم نیز در حوزه فعالیت های کاتشو قرار می گیرد.

5/5 - (3 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *