تحلیل ، نقد و بررسی فیلم گزارش کیارستمی

تحلیل ، نقد و بررسی فیلم گزارش کیارستمی

مواردی که در فیلم گزارش مورد بررسی قرار می دهیم :

 • سینمای قبل از انقلاب کیارستمی
 • عباس کیارستمی و سینمای واقع گرایی
 • نقد و تحلیل ساختاری شخصیت ها در بطن اثر
 • تجزیه موجودیت دنیای زنانه و مردانه فیلم
 • گزارش آغازگر فیلم های ژانر اجتماعی ایران
 • مشاهده تریلر فیلم گزارش عباس کیارستمی (در انتهای مقاله)

ساخت تیزر تبلیغاتی


فیلم گزارش ساخته عباس کیارستمی – روایت موضوع و داستان

تکاپو و تلاش کیارستمی در به تصویر کشیدن مکافات بی طرفانه زندگی زناشویی، پررنگ کردن قربانی شکست زناشویی با تاکید بر موتیف کودک معصوم و تثبیت برابر دنیا مردانه و زنانه در دهه پنجاه ایران، همه آن چیزیست که ما در گزارش به تماشا می‌نشینیم.
این تلاش مثبت است و به مرور باعث پیشرفت می‌شود اما از آنجایی که کیارستمی همچون «مسافر» در تثبیت شخصیت پردازی ها و میزانسن ها (با وجود تلاش واضحش) الکن است، پیام فیلمش عقیم می‌ماند آن طور که باید به کرسی نمی‌نشیند.
درباره فیلم گزراش عباس کیارستمی | اطلاعات کامل فیلم

فیلم از ابتدا با فضاسازی که از محل کار، زندگی و تفریح پرسوناژ اصلی دارد سعی میکند تا مقدمه و بستر ورود به شخصیت را آماده کند و حس سمپاتیک را با محمد فیزوزکوهی پدید آورد.

ناقص ماندن این مقدمه ها و آماده سازی ها سبب می‌شود که بیننده تا انتها به قضاوت شخصیت او مشغول باشد و نتواند آن قصد بیطرفی را حس کند، کماکان که سردرگمی در سناریو باعث شده تا خرده پیرنگ هایی اضافی و دور از محتوا اصلی را متحمل شویم و با آن سکانس ها اضافی فرصت برای عرض اندام پیرنگ اصلی یعنی تقابل زناشویی این زوج وجود نداشته باشد.

همچنین بی تجربگی کیارستمی در مقام کارگردان باعث دکوپاژ های اگزوتیکی شوند که گویا عدم تسلط بر دوربین را حکایت میکنند، اوج آن ها در جدل های اداره مالیات است که می‌توان به کلوز آپ هایی به ربط از آبدارچی اشاره کرد، همچنین تدوین های مبتدی در فیلم عملا حس تداوم را از بین می‌برند و واقع گرایی محبوب کیارستمی لطمه میخورد.

سینمای قبل از انقلاب کیارستمی – کیارستمی و سینمای واقع گرایی

واقع گرایی که دغدغه کیارستمی بوده است در این فیلم هم تا حدی ملموس است. مهم‌ترین امری که کیارستمی در فیلم گزارش به آن دست یافته در کنار بازی های دیدنی بازیگران، فضاسازی مناسب است. او دهه پنجاه شمسی را خوب میشناسد و می‌داند زنان و مردان چطور در این دهه زیست می‌کنند. در این دهه که سودا «آمریکایی شدن» بر جامعه حکمفرما بود، مردان و زنان در مدرنیته و سنت گرایی معلق بودند.
دقیقا همانطور که در فیلم گزارش به تصویر کشیده می‌شود، آن ها مشروب می‌خورند، به کازینو می‌روند و کراوات می‌زنند و با کارد و چنگال غذا می‌خورند اما آن تفکر شرقی سنتی، اجتناب ناپذیر است و در روحشان وجود دارد، زن توسط مرد کتک میخورد، زن در خانه است و مرد متحمل همه کار ها و بار های اقتصادیست و… فیلم ابدا تاکید آشکاری بر این نوسان اجتماعی ندارد، اما با کاشت آن در بطن فیلم، اتمسفر دهه پنجاه را چکش می‌زند.

تحلیل و نقد و بررسی فیلم the report 1977 کیارستمی

تحلیل فیلم گزارش عباس کیارستمی

در راستا فضاسازی دقیق فیلم نمی‌توان به طراحی صحنه دقیق، دوربین حاذق زرین دست و صدا برداری سرصحنه اشاره نکرد. دوربین «مسافر» هر قدر که از نکات نسبتا ضعیف فیلم است، اینجا قدرتمند است و کیارستمی را از کمپزیسیون های غلط و قاب بندی نا میزان رهانیده است.

از نکات حائز اهمیت فیلم تاثیر مهمی ست که بر تاریخ سینما ایران داشت. صدا برداری سر صحنه که تا آن لحظه جز در «خشت و آینه» که آن هم نسبتا ابتدایی بود، در فیلمی وجود نداشت و «گزارش» از پرچمداران این امر در تاریخ سینما ایران است، هرچند در بسیاری از سکانس ها عدم تسلط بر کنترل بالانس صدایی سبب وجود صداهای بسیار مزاحم و اضافی در فیلم شده است(مانند سکانس خیابان و ماشین) اما این تاثیر ارزشمند و فنی، مهم تر از این قبیل مشکلاتیست که به مرور زمان حل شدنی بودند.

فیلم قدیمی ایرانی گزارش عباس کیارستمی قبل از انقلاب

نقد فیلم گزارش کیارستمی

کیارستمی در یک امر از همان ابتدای کارش استادانه عمل کرده است و آن درک تفاوت دنیا زنانه و مردانه است. در گزارش که پیرنگ اصلی همین تقابل زناشویی ست، کیارستمی با دیالوگ هایی هوشمندانه و سکانس هایی به موقع، آن عواطف زناشویی را بیان میکند، از سکانس بحث و جدل در ماشین تا لباس جمع کردن زن به منظور ترک همسرش.

در سکانس جدل خانگی که اوج این عنصر است، زن همانطور که با حرص چمدان بزرگ و زمختش را جمع میکند، آماده است تا با «نرو، بمان» همسر از کارش منصرف شود، و در کنار این غوغا زنانه، همسرش یعنی محمد، فریاد می‌زند که «تمامی وسایلش را جمع کند زیرا برگشتی در کار نیست!»

اما به آرامی خم می‌شود و در گوش فرزندشان می‌گوید «به مامان بگو که نرود!» و کیارستمی با همین دیالوگ ها اکت های حساب شده در این سکانس درخشان بحث و جدل، تمامی آن چه را که تا آن لحظه بیان نمی‌کرد، می‌گوید. کودک بامزه در فیلم که گویی خط قرمز این زوج است، قربانی اصلی در این فروپاشی زناشویی ست و کیارستمی آن را معترف می‌شود.

خلاصه داستان فیلم گزارش عباس کیارستمی

بررسی درون مایه فیلم گزارش The Report 1977 

اما اختلاف حقیقی کجاست؟ عیش و نوش های مردانه در کنار زنی مدرن که گرفتار زندگی خانه نشینی و سنتی همسرش شده است؟ یا شاید اوضاع نابسامان مالی همسر که آن ها را در تنگنا قرار داده است؟

حقیقتا همانطور که کیارستمی بر این اختلاف آکسانی نمیگذارد، اهمیتی وجود ندارد، اهمیت اصلی و تاکید مهم بر چگونکی رفتار با این مشکلات است؛ چیزی که درک غلط و ناقص آن، از سوی این زوج، سبب از بین رفتن و فروپاشی زندگی زناشویی آن ها و تاوان دادن کودک می‌شود، مرثیه ای برای رابطه ای عاطفی که با آن پایان درست، چکش میخورد.

گزارش هرچند گره هایی کور در خود دارد اما فیلمی مهم است، همانطور که تاثیرات فنی و حائز اهمیتش ذکر شد، گزارش از معدود فیلم های دهه پنجاه است که با روایت ملودرام خود قصد دارد تا روابطی حقیقی و مهم را به تصویر بکشد.

گزارش به نوعی آغازگر نوعی از فیلم های اجتماعی ایرانی بود که در آن خانواده و تقابل اخلاقی شخصیت ها با یکدیگر، از تم های اصلی آن حساب می‌شدند که از شاخص ترین آن می‌توان به سینما اصغر فرهادی اشاره کرد.

فیلم گزارش کیارستمی محصول سال 1356قبل از انقلاب

جمع بندی فیلم گزارش محصول 1356 ساخته عباس کیارستمی

گزارش در میان ابتذال فیلم فارسی در سینمای قبل از انقلاب، بی شک خود نمایی میکند، اما همانطور که پیش تر ذکر شد، کیارستمی هر قدر که در این فیلم حسن نیت خود را نشان می‌دهد اما از آنجایی که همچنان قدرت به خدمت گرفتن فرم را ندارد و احساساتش از تکنیکش جلوتر هستند، نه تنها پیام مهمش، به کرسی نمی‌نشیند، چه بسا که سبب ضایع شدن آن نکات احساسی فیلم و به ویژه پرسناژ محمد می‌شود.
چگونه می‌توان بدون سکوت لازم، کلوزآپی درست که روح شخصیت را بسازد و تاکید بر بعد احساسی و پنهان او، با او همذات پنداری کرد و با او در ماشین اشک ریخت و ساندویچ تلخ کالباس را گاز زد؟ همه این ها سبب می‌شوند که «گزارش» فیلمی خوش نیت اما هدر رفته شود.
.
نظر شما چیه؟؟ در رابطه با فیلم گزارش عباس کیارستمی با ما و مخاطبان ما حرف بزنید

استودیو فیلمسازی کاتشو


تریلر و تیزر تبلیغاتی فیلم گزارش


امیدواریم این مطلب براتون مفید واقع شده باشه
حتما در قسمت دیدگاه ، نظرات خودتون رو برای ما و مخاطبای ما کامنت کنید 

همچنین می تونید این مطلب رو از طریق سرویس های اشتراک زیر برای دوستان خود ارسال کنید


توجه : ساخت فیلم مستند به عنوان روشی برای ترویج یک عادت / فرهنگ یا بررسی زندگی یک انسان شایسته ،  خدمات ویدیو مارکتینگ شامل ساخت کلیپ برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی گوناگون و  ساخت فیلم مراسم از جمله دیگر خدماتی هستند که در شرکت فیلمسازی کاتشو ارائه می شوند.

5/5 - (3 امتیاز)

2 دیدگاه

 • Avatar for Arya بیتا سهرابی گفت:

  گزارش یکی از شاهکارهای سینمای ایرانه به عقیده ی من . ما تو فیلم گزارش شاهد دیدن یه زندگی واقعی تا لحظه ی فروپاشی هستیم ، قبول دارم که این فیلمم مثل بقیه ی آثار عباس کیارستمی لحظات اضافی که تا حدودی میشه گفت حوصله سر بر هستن رو داره اما به قطعیت میگم فیلمی هست که بعد از دیدنش آدم لذت میبره از اینکه وقت گذاشته براش . بازی کودک خردسال و زن و شوهر بینظیر بود فیلمبرداری عالی و فیلم گزارش، هم یکی از بهترین آثار عباس کیارستمی هم یکی از بهترینهای سینمای ایران بود، بر خلاف جمله ی اخر نقد ، من گزارش رو فیلمی هدر رفته نمیبینم. سپاس و تشکر بابت مقاله تون

 • Avatar for Arya اسماعیل عباسپور گفت:

  کیارستمی تنها یک کارگردان و هنرمند نبود
  او یک انسان بزرگ ولی خاموش در میان هیاهوی سینمای ایران بود. آثار کیارستمی همچون دروازه ای به روح و مغز انسان مدرنیته امروز ، چشم اندازی از حس زنده زندگی و امید را می گشاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *