تحلیل و نقد فیلم رستگاری در شاوشنگ The Shawshank Redemption

رستگاری در شاوشنگ - تحلیل و نقد فیلم The Shawshank Redemption

مواردی که در فیلم رستگاری در شاوشنگ مورد نقد و تحلیل قرار می دهیم :

 • نقد معنای امید از منظر رِد و اَندی
 • مسیر کارگردانی در فیلم رستگاری در شاوشنگ
 • آرزو چگونه محقق می شود؟
 • تحلیل درونمایه فیلم رستگاری در شاوشنگ اثر فرانک دارابونت
 • مشاهده تریلر فیلم The Shawshank Redemption (در انتهای مقاله)
 • ثبت کامنت و مشاهده نظر سایر دوستان (در انتهای مقاله)

ساخت تیزر تبلیغاتی


داشتن و نداشتن در شاوشنک The Shawshank Redemption

بدون فوت وقت، از آخر و ازین دیالوگ «اندی»، شروع به تحلیل فیلم رستگاری از شاوشنک می کنم: «یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترین چیزهاست و چیزهای خوب هیچ وقت نمی‌میرند». کل فیلم رستگاری در شاوشنگ فرانک دارابونت، شاید حاشیه ای تصویری بر این دیالوگ اندی باشد یا اعتراضی غیرمستقیم به طرزنگاه دوستش، رد.

بانک دار جوان و خوش تیپ، بنا به نظر قاضی مجرم است و متهم به قتل و محکوم به حبس ابد. اما خودش نظر قاضی قبول ندارد و ادعای بی گناهی می کند. نظر قاضی تعیین کننده است و او- اندی- راهی زندان می شود؛ زندانی بدتر از زندان «پاپیون».

فیلم رستگاری در شاوشنگ خلاصه و بررسی

او بانک دار بوده یعنی جیبی پر پول و وضعیتی که می تواند به راحتی و تا مدتی زیاد، خوشبختی را، بیمه کند. جوانی او، نیروبخش است و امیدآفرین. منظور: جوان، وقت دارد یعنی زمانی برای زیستن و مرگ از او دور است اما پیر، مرگ را در نزدیکی خود حس می کند ازین رو اگر به فزض نیرو هم داشته باشد، زمانی در اختیار ندارد برای استفاده از نیروی خود و در جهت ارضای امیال و نقد کردن آرزوها. الغرض اینکه: جوانی خواهر امید است. به اضافه، گذشته ی بانکدار جوان یعنی اندی، خاطره ای تقریبا خوش و حافظه ایست مثبت برای زمان حال و بهره گیری از آینده.

در چنین اوضاع و احوالی، زندان برای او و با وجود حکم حبس ابد، همیشگی نمی تواند باشد. گفتیم که نظر قاضی را قبول ندارد. عدم پذیرش و نارضایتی در هر امری، می تواند دیر یا زود، آغارگر طغیانی و نطفه ی خشمی شود. میل معطوف به بیان است یا شاید برعکس. ملاط اصلی و مایه اساسی اثر دارابونت، در چنین فضایی می گذرد.

اما نکته ی مهم تر: محتوای فیلم، به عنوان خیانت نمی کند و رستگاری منطقا باید اتفاق بیفتد. پوستر فیلم رستگاری در شاوشنگهم این نکته را تایید می کند. امید باید برای اندی چیز خوبی باشد و بهترین چیزها. ادم بانک دار امید دارد چون بانک دارد. امید دارد چون دارا بوده. آدم های فقیری که بانک ندارند نبایدم مثل اندی فکر کنند و در مدح امید، اغراق کنند.

زندان شاوشنگ - نقد و بررسی فیلم رستگاری در شاوشنگ

رستگاری بدون چکش در فیلم رستگاری در شاوشنگ

رد پیر شده و با نظر اندی که خوبی ها هیچوقت نمی میرند، موافقتی ندارد شاید چون قبلا بانک نداشته و قدرتی در اختیار. زیست عینی و واقعی یک فرد، طرز نگاه او را تعیین می کند. در رستگاری در شاوشنگ ، شکل عینی زندگی اندی شبیه رد نیست و بایدم در نگاه شان به مقوله ی امید، فاصله باشد.

پیر وقت و نیروی جوانی را می خواهد تا به برای رسیدن به آرزوهایش امید داشته باشد. ازین رو، امید در زندان می تواند «خطرناک ترین چیز و دیوانه کننده» باشد. ناامیدی صادق به از امیدی دروغین. بدبینی واقعی به از مثبت اندیشی خیالی.

رستگاری به قول رئیس زندان شاوشنگ ، داخل کتاب مقدس است. رستگاری در دنیا برای کسی که دارد شاید آسان تر باشد از پیرمردی- فریمن- که ندارد. شرایط ناعادلانه، معنی رستگاری را زیر سوال می برد و تواند که امید را، به انحراف بکشاند. نیرو برای رستگاری لازم است و ایمان برای زنده ماندن محتاج ارضای بجای نیاز است و خاطری تقریبا رو به راه.

گفته اند: پراکنده روزی، پریشان دل هم هست. داشتن چکش به عنوان ضرورت کار و در دست بانکداری جوان و باهوش یعنی امیدی برای رستگاری. رستگاری بدون چکش، مفهومی پوچ است: داخل و بیرون شاوشنک. «نیکولو ماکیاولی» می گفت: پیامبران مسلح، پیروز شدند.

فیلم رستگاری در شاوشنگ نقد و بررسی

تحلیل درون مایه فیلم رستگاری در شاوشنگ

اندی ظاهرا معتقد بود بدشانس است و روزگار با او نادوستی کرده. اما گذشته او یعنی بانک داری، به یاری رئیسی کم هوشی بیاید، نوعی شانس باید تلقی شود؛ بخت آوردن در خوش بخت شدن، کار فرد هوشمند را، آسان می کند. دانش پول شویی می تواند در زندان شاوشنگ هم خریدار داشته باشد و آدم بانک دار بالاخره در تقسیم لذت برای خاص و عوام، عاملی تعیین کننده است.

این فرد گدا و ندار است که داخل آدم حساب نمی شود و معنی امید را هم بد می فهمد چون ندار است و به کار رئیس زندان نمی آید. مال داران در کنار سیاستمداران در امر مملکت داری. و احتمال دارد امید به قول رد- مورگان فریمن- برای همان فرد، دیوانه کننده و خطرناک باشد: زندگی به مثابه شاوشنک و دنیا به عنوان زندان بدبخت ها.

رد: «اندی دوفرین! کسی که توی رودخونه پر از کثافت شنا کرد و از اون طرفش تمیز بیرون اومد». مهارت شنا مقدم بر طی کردن رودخونه. کسی بلد نیست، احتمال دارد غرق و فراری ناکام داشته باشد. شنا هم نوعی چکش است برای رسیدن به هدف؛ استراتژی منطبق با منطق موقعیت.

خلاصه و نقد فیلم رستگاری در شاوشنک

چگونگی وقوع آرزو در فیلم رستگاری در شاوشنگ

اندی در جای از فیلم می گوید: می خواهد-آرزو دارد- به جزیره ای آرام و بدون خاطره در اقیانوس آرام برود و آنجا به زندگی ادامه دارد. گفتیم که محکوم به حبس ابد است ولی موسیقی در زندان شاوشنگ پخش می کند. این همه قدرت، به درک مالی او ربط دارد.

دانش مالی در خدمت رئیس زندانی و هوس فرار پختن به یاری چنین توانی. نقشه باید در دست آدم خودش باشد وگرنه بهترین نقشه ها، نسیه می ماند. بسیاری از زندانیان دوست دارند چنین جای را تجربه کنند حتی رد. اما آیا رسیدن به چنین مکانی به شرایطی تقریبا برابر برای حرکت نیاز دارد یا خیر؟

رویای و آرزویی با آن تر و تمیزی مال آدمی بانکدار و جوان است یا سلبریتی غنی. فقیر، هشت اش، در گرو مابقی اعداد است: جنس آرزو ربطی اساسی به محتویات جیب و قدرت بازو و نیرو مغز دارد. گفته اند که هرکس نداشته هایش را فریاد می زند باید افزود که طبقه ی اجتماعی تعیین می کند ترکیبات نداشته هایمان شامل چه موادی باشد.

فیلم The Shawshank Redemption تحلیل و بررسی و تفسیر

دیالوگ های ماندگار فیلم رستگاری در شاوشنگ

 • اندی دوفرن: [به رد] من حدس می‌زنم که واقعاً به یک انتخاب ساده برمی‌گرده. مشغول زندگی کردن، یا مشغول مردن.
 • اندی دوفرن: [در نامه ای به رد] رد خاطرت باشد، امید چیز خوبی است، شاید بهترین چیز باشد، و هیچ چیز خوبی هرگز نمی میرد.
 • رد: [روایت] اندی دوفرین – کی تو رودخانه ای از گند شنا کرده و از اون طرف تمیز بیرون آمده است.
 • رد: [به اندی] بذار یه چیزی بهت بگم دوست من. امید چیز خطرناکی است. امید می تواند یک مرد را دیوانه کند.
 • [دیالوگ آخر] رد: من خیلی هیجان‌زده ام، به سختی می‌تونم آرام بشینم یا فکری در سرم نگهدارم. من فکر می کنم این هیجانیست که فقط یه انسان آزاد می تونه احساس کنه، یک انسان آزاد در آغاز یک سفر طولانی که نتیجه اش نامشخص است. امیدوارم بتونم از مرز عبور کنم. امیدوارم دوستم را ببینم و با او دست بدهم. امیدوارم اقیانوس آرام همانقدر آبی باشد که در رویاهای من بوده است. امیدوارم.

سخن پایانی در مورد فیلم رستگاری در شاوشنگ

دیالوگ رد: «بعضی پرنده‌ها برای قفس آفریده نشده‌اند، پرو بالشون بیش از اندازه نورانیه». پرنده ها برای پروازی باشکوه- رسیدن به جزیره ای بدون خاطره در اقیانوسی دور- نیازمند پر و بالی چابک هستند و نفسی طولانی. فکر پروازی نورانی در آسمانی بلند که شکار هم نشوی، عالی است اما برای کسی که ظرفیت عملی کردن آنرا دارد و زندگی را، جدا نقد می خواهد.

با همه ی این حرف ها، اکنون به دیالوگ آغازین اندی – امید چیز خوبیه…- برگردیم و  به یاری «شکسپیر و همینگوی» نقطه بر پایان این متن بگذارم: داشتن یا نداشتن، مسئله این است؛ اینجا، آنجا- تو بخوان زندان- و همه جا.

فرمان رستمی نویسنده نقد

نویسنده
فرمان رستمی

دانلود فایل پی دی اف


تریلر و تیزر تبلیغاتی فیلم رستگاری در شاوشنگ


The Shawshank Redemption 1994 IMDB

shawshank redemption quotes

امیدواریم این مطلب براتون مفید واقع شده باشه
حتما در قسمت دیدگاه ، نظرات خودتون رو برای ما و مخاطبای ما کامنت کنید 

همچنین می تونید این مطلب رو از طریق سرویس های اشتراک زیر برای دوستان خود ارسال کنید


معرفی شرکت فیلمسازی کاتشو و خدمات آن : تخصص نیروهای جوان و خلاق کاتشو حوزه خدماتی از قبیل موارد زیر متمرکز شده است. اگر می خواهید در مورد خدمات ذکر شده بیشتر بدانید؛ کافی است بر روی لینک آن ها کلیک نمایید.

4.3/5 - (11 امتیاز)

4 دیدگاه

 • نقد فیلم رستگاری در شاوشنگ رو خوندم و خیلی خوب بود
  فیلم بنظرم خیلی مفهوم داشت و بازی و کارگردانی و فیلمبرداری خیلی خوبی داشت
  پیشنهاد میکنم حتما ببینید

  • Avatar for Arya سارا سلطانی گفت:

   نقد قشنگ و جالبی بود معلومه که بادقت بررسی شده
   خسته نباشید میگم به آقای رستمی

 • فیلم رستگاری در شاوشنگ واقا در حد و اندازه های ده فیلم برتر لیست imdb نیست
  از عجایبه که رتبه یکه لیسته 😒

 • Avatar for Arya بنیامین رحمانی گفت:

  سلام یکی از بهترین نقدهایی بود که به تازگی خوانده ام
  درود بر آقای رستمی با نقد های بی نظیرش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *